Welkom bij CSC Inspecties BV

CSC Inspecties BV is een onafhankelijk ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van eerste en/of bijzondere inspecties (EBI) of periodieke inspecties (PI) aan stookinstallaties en/of brandstoftoevoerleidingen en de inspecties aan elektrische installaties.

CSC Inspecties BV is uw partner voor inspecties volgens de SCIOS regeling. Wij kunnen inspecties op maat leveren voor alle typen stookinstallaties, brandstoftoevoerleidingen en elektrische installaties. Door met u een inspectieplan op te stellen krijgt u snel inzicht in de omvang en kosten van uw inspectie.

Deskundig in het uitvoeren van inspecties op veiligheid:

 • Seriematig geproduceerde stookinstallaties
 • Industriële stookinstallaties
 • Stoom- en heetwaterinstallaties
 • Thermische olieketels
 • Vaste brandstoffen ketels
 • Brandstoftoevoerleidinginstallaties
 • Elektrische laagspannings installatie
 • Elektrisch materieel op brandrisico’s
 • Thermografisch onderzoek

Deskundig in het uitvoeren van Emissiemetingen:

 • NOx emissiemetingen
 • CxHy emissiemetingen
 • SO2 emissiemetingen
 • Stof emissiemetingen