Scope 7a – 7c

Eerste Bijzondere Inspectie:

Indien de stookinstallatie een keuringsplicht heeft, geldt dit ook voor de brandstoftoevoerleiding. De keuring van de brandstoftoevoerleiding is namelijk een onderdeel van de keuringsverplichting van de stookinstallatie. Bij de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is het van belang dat de brandstoftoevoerleiding gecontroleerd wordt tijdens de ontwerpfase, bij de aanleg en ingebruikname van de brandstoftoevoerleiding. Tijdens de EBI wordt de omgeving waarin de leiding is gelegd gecontroleerd en de functionaliteit van de afsluiters en eventuele regel- en beveiligingsapparatuur voldoet aan de geldende eisen voor veiligheid en milieu. Na de uitvoering van de EBI aan de brandstoftoevoerleiding worden de bevindingen vastgelegd in een verslag. Het EBI-verslag is een belangrijke basis voor het effectief uitvoeren van periodieke inspecties aan de brandstoftoevoerleiding.

Periodieke Inspectie

Voor de Periodieke Inspectie (PI) geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie,

de frequenties van de keuringen zijn gelijk aan die van de stookinstallatie. Tijdens de PI wordt de staat van de leiding en de omgeving waarin de leiding is gelegd gecontroleerd. Aan de hand van het EBI-verslag wordt gecontroleerd of de functionaliteit van de afsluiters en eventuele regel- en beveiligingsapparatuur binnen de grenswaarden van de EBI functioneert. Zo kan worden aangetoond dat de brandstoftoevoerleiding optimaal, veilig en milieuvriendelijk bedreven wordt. Na de uitvoering van de PI aan de brandstoftoevoerleiding worden de bevindingen vastgelegd in een verslag.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting en de eisen van de verzekeraars kan

CSC Inspecties BV de EBI en de PI aan de stookinstallaties, emissiemetingen en brandstoftoevoerleidingen die vallen onder SCIOS scope 1 t/m 7 voor u uitvoeren.