Scope 6

SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) heeft een systematiek opgezet voor onderhoud, reguliere keuringen en inspectie bij ingebruikname. SCIOS beheert ook het afmeldsysteem voor keuring en onderhoud, waarin alle inspecties (EBI en PI) worden aangemeld in het systeem en krijgt de stookinstallatie een SCIOS installatiecode. Bij goedkeuring van de stookinstallatie en het afgeven van het certificaat worden de werkzaamheden afgemeld.

In het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1., zijn emissiewaarden opgenomen, die van toepassing zijn op alle kleine en middelgrote stookinstallaties. Wel is er een uitzondering voor bijzondere stookinstallaties, hiervoor kunnen emissies met maatwerk worden geregeld.

Vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe watergedragen stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van minimaal 400 kW aan de emissie-eisen gesteld in het Activiteitenbesluit voldoen. Stookinstallaties voor 1 januari 2013 hoeven pas aan de emissie-eisen te voldoen na het vervangen van de brander.

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties, vanaf 1 MW, voldoen aan de emissie-eisen gesteld in het Activiteitenbesluit.

Vanaf 20 december 2018 gelden er voor meerdere soorten nieuwe stookinstallaties emissie-eisen (denk aan indirecte luchtverwarmers (poedertoren) met een thermisch ingangsvermogen vanaf 1 MW). Tevens geldt er voor enkele nieuwe stookinstallaties een emissiemeting die elke drie jaar dient te worden herhaalt.

Voor gasturbines en zuigermotoren moeten de emissiemetingen elke vier jaar worden herhaalt.

Van de emissiemetingen worden de bevindingen vastgelegd in een verslag (VVM rapport).

Wij kunnen u voorzien van de juiste informatie omtrent de emissie-eisen die gelden voor uw stookinstallatie.