SCIOS Scope 10: inspectie van elektotechnisch materieel op brandrisico

SCIOS Scope 10 Thermografisch onderzoek met warmtecamera bij elektrisch materieel

Inspectie SCIOS Scope 10

Veel voorkomende branden ontstaan door onveilige situaties in de elektrische installatie. Om een inzicht te geven van de risico’s met betrekking tot het elektrische materieel kunt u bij ons een SCIOS Scope 10 inspectie laten uitvoeren. De NEN3140 veiligheidsinspectie is voor dit aspect niet voldoende en de scope10 inspectie is ook niet de vervanger van de NEN 3140, de scope 10 inspectie is enkel en alleen bedoeld voor het beoordelen van het elektrisch materieel op brandrisico’s. De SCIOS scope 10 inspectie zal plaatsvinden op basis van de NTA 8220 en zal worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd inspecteur. De interval van de inspectie zal in de meeste gevallen worden bepaald door de verzekeraar. CSC Inspecties BV geeft alleen een advies op basis van tabel 3 uit de NTA8220.

Scope 10 inspectie aan een elektrische materieel.

Wat houdt een SCIOS scope 10 inspectie in?

De inspectie bestaat uit diverse metingen en beproevingen aan de elektrische installatie en visueel  zal de installatie worden beoordeeld. Tijdens de inspectie zal ook een thermografisch onderzoek plaatsvinden om zo hittegevaren in kaart te brengen. Het voordeel van een thermografisch onderzoek is dat warmteontwikkelingen met de camera worden ontdekt die met het blote oog niet zichtbaar zijn.