SCIOS Scope 8: inspectie aan elektrische installaties

Inspectie SCIOS Scope 8

Door het laten uitvoeren van een NEN 3140 / NEN 1010 inspectie door een SCIOS Scope 8 gecertificeerd bedrijf, wordt de inspectie door een vakbekwame inspecteur uitgevoerd. De inspectie is gericht op het voorkomen van letsel door gebruik van de elektrische laagspanning installatie. Door deze veiligheidsinspectie periodiek te laten uitvoeren komt u tegemoet aan Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hier in staat als algemene vereiste dat de arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd dient worden ter bescherming van de werknemer. De interval van de inspectie zal worden bepaald door de installatie verantwoordelijke of de installatie eigenaar, CSC Inspecties BV geeft alleen een advies op basis van tabel I.1 uit de NEN 3140.

Wat houdt de SCIOS Scope 8 inspectie in?

Bij de Scope 8 inspectie wordt een visuele controle uitgevoerd, tevens zal de installatie worden onderworpen aan diverse metingen en beproevingen. CSC Inspectie BV zal aanvullend tijdens de inspectie een thermografisch onderzoek uitvoeren aan de schakel- en verdeelinrichtingen.