Scope 1 – 5

Eerste Bijzondere Inspectie:

Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het verplicht om bij ingebruikname van nieuwe stookinstallaties een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit te voeren. Tijdens de EBI wordt de stookinstallatie gecontroleerd op het goed, veilig en rendement technisch functioneren van de installatie. Tevens worden de grenswaarden bepaald, waarbij de afstelling van de beveiligingen binnen de norm vallen en acceptabel zijn. Na de uitvoering van de EBI aan de stookinstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag. Het EBI-verslag is een belangrijke basis voor het effectief uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud aan de stookinstallatie.

Periodieke Inspectie:

Voor de Periodieke Inspectie (PI) geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie:

Thermisch ingangsvermogen Gasgestookte installaties Niet gasgestookte installaties
   
  < 20 kW Geen verplichte inspectie Geen verplichte inspectie
    
20-100 kW Geen verplichte inspectie Eens per 4 jaar
   
> 100 kW Eens per 4 jaar Eens per 2 jaar

Tijdens de PI wordt de stookinstallatie gecontroleerd op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie. Aan de hand van het EBI-verslag wordt gecontroleerd of de stookinstallatie binnen de grenswaarden van de EBI functioneert. Zo kan worden aangetoond dat de stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk bedreven wordt. Na de uitvoering van de PI aan de stookinstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag.