Scope 1 t/m Scope 3 en Scope 4 t/m 5a

De precieze technische invulling van deze wettelijke voorschriften zijn door SCIOS uitgewerkt in diverse scopes voor de verschillende type stookinstallaties, metingen en brandstoftoevoerleidingen.

  • Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters
  • Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
  • Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels
  • Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines
  • Scope 5 Bijzondere industriële installaties
  • Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen

Eerste Bijzondere Inspectie:

Bij het van kracht worden van het Activiteitenbesluit is het verplicht om bij ingebruikname van nieuwe stookinstallaties een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit te voeren. Tijdens de EBI wordt de stookinstallatie gecontroleerd op het goed, veilig en rendement technisch functioneren van de installatie. Tevens worden de grenswaarden bepaald, waarbij de afstelling van de beveiligingen binnen de norm vallen en acceptabel zijn. Na de uitvoering van de EBI aan de stookinstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag. Het EBI-verslag is een belangrijke basis voor het effectief uitvoeren van periodieke inspecties en onderhoud aan de stookinstallatie.

Scope 3 Eerste Bijzondere Inspectie

Periodieke Inspectie:

Voor de Periodieke Inspectie (PI) geldt een frequentie die afhangt van de soort stookinstallatie:

Thermisch ingangsvermogenGasgestookte installatiesNiet gasgestookte installaties
<20 kWGeen verplichte inspectie Geen verplichte inspectie
20-100 kWGeen verplichte inspectie Eens per 4 jaar
>100 kWEens per 4 jaarEens per 2 jaar
Een handige tabel voor de frequentie van inspectie.

Tijdens de PI wordt de stookinstallatie gecontroleerd op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie. Aan de hand van het EBI-verslag wordt gecontroleerd of de stookinstallatie binnen de grenswaarden van de EBI functioneert. Zo kan worden aangetoond dat de stookinstallatie optimaal, veilig en milieuvriendelijk bedreven wordt. Zo weet u met een Scope 3 inspectie wat de status van uw stoomketel of heetwaterketel is. Na de uitvoering van de PI aan de stookinstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag.


SCIOS Scope 3 inspectie