Scope 12

Door toename van zonnepanelen (PV panelen) op bedrijfspanden in Nederland heeft de stichting SCIOS, in samenwerking met de verzekeraars, de scope 12 ontwikkeld. De inspectie is alleen gericht op het zonnestroomgedeelte van uw elektrische installatie. Hierbij wordt gekeken naar de PV panelen, de omvormer(s) en het deel van de elektrische installatie waar de zonnestroom op
aangesloten is.

Eerste Bijzondere Inspectie:

Tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) wordt er door de inspecteur diverse metingen uitgevoerd ten behoeve van het veilig functioneren van de zonnestroominstallatie. Ook zal er onder andere gekeken worden naar de bouwkundige aspecten en de van toepassing zijnde voorschriften en normen. Na de uitvoering van de EBI aan de zonnestroominstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag. Het EBI-verslag is een belangrijke basis voor het effectief uitvoeren van Periodieke Inspecties.

Periodieke Inspectie:

De Periodieke Inspectie (PI) wordt met een standaard inspectie interval van 5 jaar uitgevoerd, echter kan de verzekeraar kortere interval verplichten. Tijdens deze inspectie wordt er gecontroleerd of de zonnestroominstallatie nog voldoet aan het EBI-verslag, van toepassing zijnde voorschriften en normen. Na de uitvoering van de PI aan de zonnestroominstallatie worden de bevindingen vastgelegd in een verslag.

Standaard worden er diverse metingen en beproevingen uitgevoerd aan de zonnestroominstallatie, conform de NEN1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 (hoofdstuk 4 t/m 6). In overleg kunnen er aanvullende metingen worden uitgevoerd aan de zonnestroominstallatie. Met deze metingen kan er worden beoordeelt of de zonnestroominstallatie nog steeds het gewenste resultaat oplevert.