Voldoet uw installatie aan alle veiligheids- en milieuvoorschriften?